top of page

Pastor Michał i Sylwia Staniszewscy

Pastor Michał i Sylwia Staniszewscy w 2009 roku zamieszkali w Londynie gdzie oddali swoje życie Jezusowi, co całkowicie odmieniło ich życie. Pod przewodnictwem duchowym pastorów Thabo i Karen Marais wzrastali w wierze i posłuszeństwie do Boga, a ich serce gorliwie płonęło dla polskiej społeczności zamieszkałej w Anglii. Po sukcesach regularnie organizowanych wydarzeń niosących odrodzenie w Polsce, pastor Michał wraz z rodziną został oficjalnie wysłany z misją budowania Kościoła CRC Polska. Odkąd w grudniu 2018 roku ponownie zamieszkali w Polsce, kościół wzrasta docierając z Ewangelią do coraz większej ilości osób.

bottom of page